A empresa

Gama e Hijos, S. L., é unha empresa con 30 anos de experiencia no sector do metal, dedicada ó deseño, produción e montaxe de estruturas metálicas e caldeirería; e á reparación e mantemento de instalacións mecánicas industriais.

A Empresa está formada por unha plantilla media de 50 operarios debidamente capacitados para a realización de traballos a gran escala. Contamos con persoal cualificado segundo procedementos de soldadura propios e adecuadamente formado neste sector.

Dispoñemos dunha superficie de 3.500 m2 de naves para a realización dos traballos nas nosas instalación, e sobre 6.000 m2 para acopio de material e maquinaria.

Gama e Hijos, S. L. posúe un Sistema de Xestión de Calidade segundo a Norma ISO 9001:2015 e dun Sistema de Seguridade e Saúde seguindo a especificación OHSAS 18001:2007 y según la Norma ISO14001:2015. Ademáis, está certificada segundo a norma EN1090-1:2009+A1:2011 (marcado CE).

A nosa Política de Protección de Datos.

Aquí naceu Gama e Hijos, o 03 de junio de 1988: